Buss-streik

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Sjå informasjonsskriv om følgjene av buss-streiken HER

Skulestart for elevar måndag 17. august

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Organisering av veke 34

Måndag 17.august ønskjer vi alle elevar på 8., 9. og 10. trinn velkomne til EUS. Vi opnar skuleåret med smitteverntiltak på gult nivå, men med eit ønskje om at alle elevar skal få ein så normal skulekvardag som mogleg. Alle elevar får med heim eit informasjonsskriv til føresette om skulekvardagen. Vi oppmodar alle til å følgje reglane for smittevern og gjere sitt for å hindre spreiing av smitte.

Første skuledag startar derfor ikkje som vi har tradisjon for, med felles samling på uteområdet. Elevane møter i følgjande klasserom og nyttar desse inngangane:

 

Klasse Klasserom Inngang
8A 1C C-fløy mot aust
8B 2C C-fløy mot aust
8C 3C C-fløy mot vest
8D 1 Hovudinngang mediatek
9A 2 Hovudinngang mediatek
9B 5 Inngang mot sør
9C 4 Inngang mot nord
9D 3 Inngang mot nord
10A 8 Inngang mediatek mot sør
10B 7 Inngang mediatek mot sør
10C 6 Inngang mot sør

 

Vi gleder oss og ser fram til å møte dykk igjen!

Nytt skuleår

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Vi ønskjer velkomne til nytt skuleår ved Eid ungdomsskule!

Lærarane startar opp tysdag den 11. august kl. 08.00

Elevane har skulestart måndag den 17. august kl. 08.50

Vi gler oss!

Veke 23

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

  Oppmøte på skulen Klasserom Heime-skule Inngang
Måndag 1. juni FRI

8A: 3C

8B: 2C

8C: K&H

8D: 1

9A: 8

9B: 7

9C: 6

10A: Bio

10B: 4

10C: 3

   
Tysdag 2. juni 8. og 10. trinn 9. trinn

8A og 8B:C-fløy mot aust, 8C:C-fløy mot vest, 8D: hovudinngang - mediatek

10A: nyegang mot sør

10B: nyegang mot nord

10C: hov. Inngang med.

Onsdag 3. juni 9. og 10. trinn 8. trinn 9A og 9B: mediatek mot sør, 9C nyegang mot sør
Torsdag 4. juni 8., 9. og 10. trinn    
Fredag 5. juni 8. og 10. trinn 9. trinn  

Organisering av veke 22

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Vi er glade for at vi no kan legge til rette for større oppmøte på skulen komande veke.

Elevane møter i same klasserom og nyttar same inngang som i veke 21.

 

Veke 22 Oppmøte på skulen Heimeskule
Måndag 25. mai 8A, 8B, 8C, 8D, 10A, 10B, 10C 9A, 9B, 9C
Tysdag 26. mai 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C 8A, 8B, 8C, 8D
Onsdag 27. mai 8A, 8B, 8C, 8D, 10A, 10B, 10C 9A, 9B, 9C
Torsdag 28. mai 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C 8A, 8B, 8C, 8D
Fredag 29. mai 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C 10A, 10B, 10C