Veke 23

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

  Oppmøte på skulen Klasserom Heime-skule Inngang
Måndag 1. juni FRI

8A: 3C

8B: 2C

8C: K&H

8D: 1

9A: 8

9B: 7

9C: 6

10A: Bio

10B: 4

10C: 3

   
Tysdag 2. juni 8. og 10. trinn 9. trinn

8A og 8B:C-fløy mot aust, 8C:C-fløy mot vest, 8D: hovudinngang - mediatek

10A: nyegang mot sør

10B: nyegang mot nord

10C: hov. Inngang med.

Onsdag 3. juni 9. og 10. trinn 8. trinn 9A og 9B: mediatek mot sør, 9C nyegang mot sør
Torsdag 4. juni 8., 9. og 10. trinn    
Fredag 5. juni 8. og 10. trinn 9. trinn  

Organisering av veke 22

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Vi er glade for at vi no kan legge til rette for større oppmøte på skulen komande veke.

Elevane møter i same klasserom og nyttar same inngang som i veke 21.

 

Veke 22 Oppmøte på skulen Heimeskule
Måndag 25. mai 8A, 8B, 8C, 8D, 10A, 10B, 10C 9A, 9B, 9C
Tysdag 26. mai 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C 8A, 8B, 8C, 8D
Onsdag 27. mai 8A, 8B, 8C, 8D, 10A, 10B, 10C 9A, 9B, 9C
Torsdag 28. mai 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C 8A, 8B, 8C, 8D
Fredag 29. mai 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C 10A, 10B, 10C

Infoskriv frå skysselskapet

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Informasjonsskriv i høve skuleskyssen frå måndag 27. april når barnetrinnet 1. - 4. klasse er igang igjen. Dersom nokon av våre elevar på ungdomsskule føl bussen desse dagane så gjeld dei same reglane.

Status pr. 23.04 medan skulen er stengd pga. koronavirus

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

 

Vi håpar alle har det bra i denne utfordrande tida vi står i. Skulen er framleis stengd for ordinær opplæring. Når og i kva grad skulen opnar er enno ikkje avklart, men vi håpar på at alle elevar kjem tilbake på skulen før sommarferien. På www.udir.no ligg det ute mykje nyttig informasjon om situasjonen vi står i.

For meir informasjon, sjå lenker under

Rettleiar ungdomstrinn og vidaregåande skule

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

og Stad kommune sine sider. https://stad.kommune.no/

Kommuneoverlegen si vurdering av risiko ved opning av barnehagar og skular i Stad kommune

Skriftleg og munnleg eksamen:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

Framleis undervisning på nett

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Vi håpar at alle har hatt ein fin påskeferie!

Tysdag den 14. april er det planleggingsdag og elevfri ved Eid ungdomsskule.

Frå og med onsdag 15. april får alle elevar igjen undervisning på nett, då skulen framleis er stengt.