God påske til alle!

. i kategorien Nyheiter

Første skuledag for elevane etter påske, er onsdag den 24. april (då lærarane har intern planleggingsdag tysdag den 23. april). Vi ønskjer alle ei riktig GOD PÅSKE! 

10. trinn sitt årsmøte 2019

. i kategorien Nyheiter frå 10. trinn

Måndag, etter påske, den 29. april skal 10. trinnet ha sitt årsmøte. Vi startar kl. 19.00 denne kvelden, der elevane skal fortelje om ulike aktivitetar som dei har gjort i løpet av året. I tillegg vil Hanne Heggen frå politiet snakke om utfordringar i ungdomstida. Elevane vil  få med seg skriv heim etter påske , men no finn du skrivet her. 

Vintertur 10 tr og skidag på 9.tr i veke 14

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Det blir vintertur for 10. trinn frå onsdag til torsdag i veke 14 dvs. 3.-4.april. Torsdag blir det også skidag for 9. trinn på Harpefossen. Vi endrar litt på timeplanen tysdag og tar valfag for heile skulen etter lunsj.

Skulehelsetenesta ved EUS

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Skuleåret 2018/2019 har helsesjukepleiar trefftid kvar måndag og onsdag. Frå 1. mars blir det kvar måndag frå ca. 09.00 og torsdag i oddetalsveker frå ca. kl. 10.30. Ta kontakt med Laila i ekspedisjonen dersom du ynskjer å gjere timeavtale utanom dette. 

Helsestasjonen i Eid inviterar ungdom mellom 13-20 år til å bruke dette gratis tilbodet. :-)

Overnattingstur til våren, valfag

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Overnattingsturen i valfaga fysisk aktivitet og helse + natur, miljø og friluftsliv er flytta til den 21.-22. mars. (Dette sidan mange elevar skal vere vekke på handballcup då vi eigentleg hadde planlagt overnattingstur, den 25.-26. april).