Ekskursjonsplan

EKSKURSJONAR / TURAR / AKTIVITETAR/ ELEVARRANGEMENT

Følgjande ekskursjonar, med og utan overnatting, er lagt inn i planane med bakgrunn i fagplanane og generell del i forskrifta LK06 :

Klassesteg

Fag / Emne

Dagsturar/aktivitet

Overnattingsturar

8.trinn

Tid: Tidleg haust

Trivsel

Naturfag

Kunst og handverk

 

Bli kjent tur med overnatting i grendahus i nærområdet.

8. og 9.trinn

Teknologi, valfag

Lego-League

 

8. 9. og 10.trinn

Kroppsøving

Naturfag

Felles fjelldag i nærområdet

 

8.trinn

Bli kjent kveld

   

9.trinn

Kroppsøving

Naturfag

 

Telttur

9. trinn

Juleavslutning

Operahuset Nordfjord 

 

9.trinn

Norsk

Aasentunet

 

8. trinn

9. trinn

10. trinn

Kroppsøving

Skileik på Tua

Ordinær skidag

Harpefossen

Vintertur Heggjadalen

Lavvo

8. og 9.trinn

8. 9. og 10. trinn

Kroppsøving

Kroppsøving

Tinestafett (elevrådet)

Hornindal

Felles idrettsdag

 

10.trinn

Trivsel / Kultur

Avslutningsfest med program, utdeling av vitnemål og bevertning

Operahuset Nordfjord (elevane/skulen)