Evaluering av hospiteringa

10. klasse deltok på hospitering på måndag og tysdag. I etterkant av hopsiteringa skal alle elevane i 10. klasse svare på nokre få spørsmål. Lenke til spørsmåla er her:

https://response.questback.com/strynkommune/utdanningsval_h2013/

For å svar på spørmåla, må du ha eit passord. Lærarane på trinnet har fått passordet. Spør ein av lærarane.
Håpar at alle har høve til å bruke nokre minutt på desse spørsmåla på fredag.

peder :)