Referat frå foreldremøtet 10.trinn

10.trinn hadde foreldremøte torsdag 1.september. Det var godt oppmøte og stort engasjement på diskusjonane på klasseromma. Referat frå sakene som det vart informert om, finn du her.