ÅRSMØTE 10. trinn

10. trinn arrangerer sitt årsmøte onsdag 11. april kl. 19.00.

Invitasjonen finn du her.