Referat frå foreldremøtet på 10. trinn

10. trinn hadde foreldremøte torsdag 30.08  der ein informerte om aktuelle saker. Referatet frå møtet kan du finne her.