Referat i frå foreldremøte 10. trinn

10. trinn hadde foreldremøte 5. spetember. Referat frå dette møtet finn du her