Gåve frå Eid Lions for dugnad med Røde Fjær aksjon

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Eid Lions har idag vore på skulen og overrekt gåve til elevrådet. Elevane gjorde dugnad med å stille opp for innsamlingsaksjonen Røde Fjær i februar og idag mottok dei ein sjekk på kr 10000,- Lions har slagordet det er betre å byggje barn enn å reparere vaksne og Eid Lions ynskjer å bidra med gåva til planlagt arbeid med uteområdet ved skulen. Tusen takk!

IMG 5676