Arbeidslivsfag igang med uteområde

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Elevane på 10. trinn er godt igang med opprydding og klargjering av uteområde. Dei hadde godt handelag med kostar, spadar m.m. - "høg måloppnåing" på denne jobben.

Våropprydding