Natur og miljø elevane på tur

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Idag står sykkeltur på timeplanen for dei elevane som har natur og miljø som valfag ved skulen. Elevane var godt utrusta med trygge syklar, hjelmar og nye gode refleksvestar. Trygg Trafikk har sponsa skulen med to klassesett refleksvestar. Skulen takkar!

IMG 5221