Endra skulerute frå 4. januar Måløy-Nordfjordeid

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Skuleruta kl. 07.30 frå Måløy til Nordfjordeid vert frå 4. januar framskunda. Ny avgangstid vert kl. 07.20. Dersom du tek Måløybussen må du møte opp på holdeplassen 10 min tidlegare frå 4.01. enn du gjorde før jul.

Vel møtte til vårsemesteret 2016!