Selje + Eid - framlegg til kommunevåpen og namn

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Elevane på ungdomstrinnet har idag fått info om dei planane Selje og Eid har for kommunesamanslåing. Under finn du link til skjema for å sende inn forslag på kommunevåpen og namn på den nye kommuna.

Kommunevåpen

Namn