Eksamen 2018

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Avgangselevane ved Eid ungdomsskule kom opp i følgjande fag:

10A Engelsk 25. mai

10B Engelsk 25. mai

10C Norsk 29. og 30. mai