Nye telefonnummer til EUS

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Før helga vart vi merksame på at telefonlinjene våre var defekte. Telenor er slutta å reparere kobbarkabel og vi er frå idag av å treffe på:

Eid ungdomsskule finn de på: 

Sentralbord: 94 85 10 01

Rektor Norunn Kjøsnes: 48 26 81 41

Ass. rektor Tanja Jacobsen: 48 22 62 07

Rådgjevar Sveinung Alværn: 90 06 73 58