Musikalen "Skjult"

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Elevar på valfaget sal og scene skulle etter planen framføre musikalen «Skjult» i Operahuset Nordfjord 26. og 27. mars. Skulen har i samråd med smittevernlege vedteke å utsetje musikalen på ubestemt tid. Kjøpte billettar vil gjelde ved flytting.

Vi kjem tilbake med meir informasjon når vi ser korleis situasjonen utviklar seg, men vi har alle eit sterkt ønskje om at elevane skal få framføre musikalen.