Skulen vert stengt

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Til alle barnehagane og skulane i Stad kommune

Barnehagane og skulane i Stad kommune blir i hovudsak stengde for elevar frå og med i morgon, fredag 13,03.20. kl.08.00.

Unnatak:

At alle barnehagane og skulane skal ha eit tilbod til alle borna  av personell i helse- og omsorgstenesta, transportsektoren eller innan andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det same gjeld for barn med særlige omsorgsbehov som ikkje kan ivaretakast når barnehage, skule eller andre dagtilbod er stengt.

Tilsette kan møte på jobb i morgon og planlegge dagane framover.