Helsesjukepleiarane er tilgjengelege

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Det er mogleg å kontakte helsesjukepleiarane på telefon:

  • Berit Kragseth, tlf. 95 00 90 37, måndag - fredag, kl. 08.00 - 15.30
  • Brit Itland, tlf. 41 56 12 38, måndag - torsdag, kl. 08.00 - 15.30