Valfag skuleåret 2020 - 2021

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Alle elevar på årets 7., 8. og 9. trinn skal no velje valfag for det komande skleåret.

For 8. og 9. trinn, så finn de skjema og innleveringsmappe på its learning.

Barneskulane organiserer utlevering/innlevering av skjema for 7. trinnelevane. De skal også velje tilvalsfag no.

Innleveringsfristen for ALLE er torsdag 2. april.

Lukke til!