Infoskriv frå skysselskapet

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Informasjonsskriv i høve skuleskyssen frå måndag 27. april når barnetrinnet 1. - 4. klasse er igang igjen. Dersom nokon av våre elevar på ungdomsskule føl bussen desse dagane så gjeld dei same reglane.