Skuleskyss frå veke 20

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Informasjon til føresette om skuleskyss ved opning av skulane frå veke 20