Organisering av veke 22

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Vi er glade for at vi no kan legge til rette for større oppmøte på skulen komande veke.

Elevane møter i same klasserom og nyttar same inngang som i veke 21.

 

Veke 22 Oppmøte på skulen Heimeskule
Måndag 25. mai 8A, 8B, 8C, 8D, 10A, 10B, 10C 9A, 9B, 9C
Tysdag 26. mai 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C 8A, 8B, 8C, 8D
Onsdag 27. mai 8A, 8B, 8C, 8D, 10A, 10B, 10C 9A, 9B, 9C
Torsdag 28. mai 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C 8A, 8B, 8C, 8D
Fredag 29. mai 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C 10A, 10B, 10C