God sommar og velkomne tilbake til skulestart!

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Skulen ynskjer lærarane velkomne tilbake tysdag 12.8 og elevane 18.8.