Møte om vgs måndag 14.november.

. i kategorien Rådgjevar

Rådgjevar på Eid ungdomsskule vil med dette invitere til informasjonsmøte om vidaregåande skule for føresette til elevar i 10.klasse.

 

Møtet blir måndag 14.november kl. 20:00. Stad for møtet er auditoriet på Eid ungdomsskule. 

Informasjonsmøte om vgs måndag 14.11.2016

. i kategorien Rådgjevar

Rådgjevar på Eid ungdomsskule vil med dette invitere til informasjonsmøte om vidaregåande skule for føresette til elevar i 10.klasse.

 

Møtet blir måndag 14.november kl. 20:00. Stad for møtet er auditoriet på Eid ungdomsskule. 

Informasjonsmøte om vidargåande skule måndag 14.11.2016

. i kategorien Rådgjevar

Rådgjevar på Eid ungdomsskule vil med dette invitere til informasjonsmøte om vidaregåande skule for føresette til elevar i 10.klasse. Møtet blir måndag 14.november kl. 20:00. Stad for møtet er auditoriet på Eid ungdomsskule.

Sjå infoskriv:

 

Informasjonsmøte om vidargåande skule måndag 14.11.2016

. i kategorien Rådgjevar


                                                                             

                                                                                                                                                                                            Nordfjordeid 03.11.2016

Til

Føresette til elevar i 10. klasse

 

 

Informasjonsmøte om vidaregåande skule.

 

 

Rådgjevar på Eid ungdomsskule vil med dette invitere til informasjonsmøte om vidaregåande skule.

Møtet blir måndag 14.november kl. 20:00. Stad for møtet er auditoriet på Eid ungdomsskule.

 

Tema på møtet er:

·         Strukturen i vidaregåande skule.

·         Rådgjevar si rolle i søknadsprosessen.

·         Korleis skal elevane søkje?

·         Bruk av MinID.

 

Eg vil minne om at dei fire vidaregåande skulane i Nordfjord har open skule for foreldre og elevar på kveldstid, der det blant anna blir orientering om fag og utdanningsprogram. Dato for desse dagane er:

-      Stryn vgs.   – 29.11.2016

-      Firda vgs.    – 05.12.2016

-      Eid vgs.                – 06.12.2016 (kl. 18.00)

-      Måløy vgs. – 08.12.2016

 

 

Meir informasjon om dette blir lagt ut på heimesidene til dei respektive vidaregåande skulane.

 

 

Vel møtt !!

 

 

 

Med Helsing

 

 

 

Sveinung Alværn

Rådgjevar

Eid ungdomsskule

Tlf. 57 86 37 53 / 970 30 886

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Fagfilm.no

. i kategorien Rådgjevar

Dette er eit online filmbibliotek om alt som har med yrke og utdanning å gjere. Alle elevar og lærarar på Eid ungdomsskule kan registrere seg som brukar: 

Korleis registrere seg: 

1. Gå inn på sida fagfilm.no

2. Trykk på den grøne knappen midt på sida "MELD DEG PÅ"

3. Bruk skulekoden: knojig

4. Registrer deg og du er klar til å bruke tenesta. 

 

Om du får problem med registreringa, kontakt Peder. 

Arbeidsveka - Bedrifter

. i kategorien Rådgjevar

Her er ei oversikt over bedrifter i Eid kommune som har fått førespurnad og tatt imot elevar siste åra.

NB! - Det er mange bedrifter som ikkje er i denne oversikta, men som er aktuelle for å ta imot elevar.

Barnehage - Eid barnehage
Barnehage - Golvsengane barnehage
Barnehage - Haugen Barnehage
Barnehage -Gjerdane barnehage
Barnehage -Stårheim Barnehage
Bibliotek - Folkebiblioteket
Bilmekaniker - Bilpartner
Bilmekaniker - Eid motor
Bilmekaniker - Stårheim Bilverkstad
Bilmekaniker - Vest Auto
Butikk, bokhandel - Totland Libris
Butikk, daglegvare - Coop Mega
Butikk, daglegvare - Rema1000
Butikk, dyr - Zoo1
Butikk, jernvare - Felleskjøpet
butikk, kle - Bergset
Butikk, kle - B-young
Butikk, kle - Smia
Butikk, leike - Brio
Butikk, møbel - Sunde Møbel
Butikk, sport - Chatlet
Butikk, teknisk - Mekk
Butikk/hage - Hildenes Gartneri
Elektro - Caverion
Elektro - Eid elektro
Elektro - Eid kommune - Drift
Elektro - Jac EL
Elektro - Normatic
Elektro - SFE
Elektro / tele - Relacom
Elektro/teknisk - Stryn låsservice
Fotograf - Fotografen Eide
Frisør - Cut
Frisør - Fin frisør og hudpleie
Frisør - Frisørloftet
Frisør - Nord frisør
Frisør - Pepinos
Fysioterpaeut - Klinikk 54
Fysioterpaeut - Nordfjordklikknikk 1
Helse - Eldretunet
Hest - Evas Ridesenter
Hest - Fjordhestsenteret
Hest - Nordfjord folkehøgskule
Hotell/kokk - Bryggen hotell
Hotell/kokk - Nordfjord hotell
Industri - Bjarne Espe trevare
Industri - Norgesvinduet
Industri - West Mekan
Journalist / fotograf - Fjordbladet
Kafe - Cats
Kafe - Sjøkanten
Kino - Operahuset
Kokk - Nordfjord sjukehus
Lyd og lys - Operahuset
Lærar - Haugen skule
Lærar - Hjelle skule
Lærar - Kjølsdalen montesoriskule
Lærar - kulturskulen
Lærar - Nordfjordeid skule
Lærar - Stårheim skule
Mat/Bakar - Bakers
Mat/bakar - Eid minibakeri
Mekanisk/anlegg - Norsand
Rørlegger - SH Nesbakk
Tannpleiar/ tannlege - Eid tannlegekontor
Teknikk/data - HR Konorservice
Teknisk - Eid kommune
Teknisk - Eid kommune/brannvesen
Teknisk - Eid vgs. - vaktmeister
Teknisk/anlegg - Harpefossen skisenter
Tømrar - Dvergsdal og Sunde
Tømrar - Norgeshus
Tømrar - Opal
Veterinær - Eid vetrinærkontor

Arbeidsveka april 2015

. i kategorien Rådgjevar

Datoar for årets arbeidsveker er sett til:

 • Pulje 1 – veke 15 – Frå tysdag 7. april til og med fredag 10. april
 • Pulje 1 – veke 16 – Frå måndag 13. april til og med torsdag 16. april

I år vil Eid ungdomsskule prøve ut ei litt annleis organisering av arbeisveka. Vi har som målsetting å intergrere faget utdanningsval og karrierevegleiinga meir med andre fag. I praksis har vi planar om at elevane skal få jobbe med med utarbeiding av CV og arbeidssøkand i norskfaget og at elevane skal få bruke desse i kontakt med bedriftene i forkant av arbeidsveka. Vi trur at dette tiltaket vil motivere elevane til  å leggje ned meir arbeid i norskfaget, samtidig som dei vil få betre erfaring med å kontakte bedriftene i forkant av arbeidet.

Vi har tenkt å orgnaisere dette på følgjande måte:

 • Bedriften gjev tilbakemelding til skulen om dei kan ta imot elevar.
 • Elevane gjer val / set opp ynskje om yrke.
 • Rådgjevar fordeler arbeidsplassar / bedrifter ut frå val til elevane og dei tilbakemeldingar som skulen har fått frå bedriftene.
 • Bedriftene får tilbakemelding frå underteikna om det er fordelt elevar til bedrifta eller ikkje (har samanheng mellom val til elevar og type yrke).
 • Elevane kontaktar bedrifta sjølve med jobbsøknad og CV.
 • Elev og bedrifta gjer avtalar i samband med praktisk gjennomføring av arbeidsveka.

Håpar bedriftene ser positivt på denne endringa og at flest mogleg gjev skulen ei positiv tilbakemelding.

 

Lese og skrivevanskar ved Eid ungdomsskule.

. i kategorien Rådgjevar

Kvart år startar det fleire elevar på Eid ungdomsskule med dysleksi / lese og skrivevanskar. Vi har og elevar som i løpet av ungdomsskuletida får dokumentert lese og skrivevanskar. For dei som ynskjer å lese meir om desse vanskane, viser skulen til dysleksiforbundet sine nettsider. Les meir om dette på dysleksiforbundet si nettside.

Etter tilmelding frå skulen og føresette, er det PPT som står for den faglege utgreiinga i samband med utgreiing av slike vanskar. Lese og skrivevanskar gjev isolert sett ikkje noko enkeltvedtak om spesialundervisning. Gjennom tilpassa undervisning prøver skulen å leggje til rette for at elevar med lese og skrivevanskar skal få best mogleg undervisning. Typiske tiltak for å hjelpe elevar med lese og skrivevanskar er:

 • Søkandar om ulike typar prgramvare i samband med desse vanskane.
 • bruk av lydbøker
 • bruk av skrivestøttetprogram utvikla for elevar med lese og skrivevanskar.
 • bruk av talesyntese for opplesing av digital tekst.
 • intensive lese og skrivekurs
 • intesivkurs i tempolex.
 • kursing i bruk av ulike typar alternative læringsstrategiar

Bruk av lydbøker: