Konsert i mediateket

. i kategorien Nyheiter

konsert

Gitarduoen Duo Montes Kircher er på konsertturné i Sogn og Fjordane, og i dag heldt dei konsert her med oss. Alfonso Motes frå Venezuela og Irina Kircher frå Tyskland frå Tyskland er to virtuose musikarar som har reist over heile verda med musikken sin. Vi takkar for besøket!