Oppstart av VALFAG

. i kategorien Nyheiter

I dag starta vi med valfag på timeplanen for alle elevane på alle trinn samtidig. Vi har fem ulike valfag: Fysisk aktivitet og helse, natur, miljø og friluftsliv, design og redesign, teknologi i praksis og sal og scene. Valfag skal vi ha etter lunsj kvar torsdag fram til og med veke 45.

natur og miljo

Her skal elevane i faget natur, miljø og fysisk aktivtet ut på tur

teknologi

Elevane i teknologi i praksis skal starte opp med First Lego League der temaet er TRASH TREK - korleis ein kan handtere avfall.