I Roald Amundsen sine fotspor

. i kategorien Informasjon

Tysdag denne veka hadde klasse 10B ein engelsktime der dei skulle planlegge ein ekspedisjon og utføre denne. På vegen møtte dei ulike utfordringar som dei måtte løyse for å komme vidare. Mellom anna møtte dei ein sint isbjørn som skada nokre av elevane, dei vart snøblinde og dei måtte skrive dikt om turen. I tillegg jobba dei med å setje saman ulike ord på norsk og engelsk, og dei fekk ei teikneoppgåve. Det var mykje god aktivitet, og elevane kommuniserte godt på engelsk.