Framsyning Sal & Scene

. i kategorien Nyheiter

Torsdag 17. mars inviterer elevane som har valfaget sal og scene elevar og lærarar på 7. trinn til framsyning på musikkrommet. Elevane vil her vise fram det dei har jobba med i dette faget etter jul. 

 

dans