Valfaget sal & scene

. i kategorien Nyheiter

I valfaget sal & scene skal elevane dette skuleåret setje opp ein musikal. Framføringane er torsdag 16. og fredag 17. februar 2017 (dei to siste dagane før vinterferien). Det skal gjennomførast audition torsdag 1. og fredag 2. september. Her kan elevane komme inn ein og ein eller i ei lita gruppe. Audition blir gjennomført på musikkrommet med Hege, Lise og Dan. Lukke til! :-)