Informasjon om eksamen

. i kategorien Nyheiter

Rektor inviterer føresette til elevar på 10. trinn til orienteringskveld om eksamen våren 2017. Det vert gjennomgang av gjeldande reglement for både skriftleg og munnleg eksamen. Det vert også gjennomgang av klageforskrift og prosedyrar ved klage på standpunkt- eller eksamenskarakter. Elevane vil få same orientering på dagtid.

Møtestad: Auditoriet, EUS

Tidspunkt: Tysdag 14. mars kl. 19.00-20.30

Velkomne!