Referat foreldremøte 8. trinn

Referatet frå foreldremøtet på 8. trinn finn du her