I Ludvig Holbergs rike

8.klasse har jobba med Opplysningstida og Ludvig Holberg i denne perioden. Dei fekkk i oppgåve å dramatisere Jeppe på Bjerget eller Erasmus Montanus i samband med temaet. Den oppgåva gjennomførte dei med glans. Det vart vist fram mange gode tolkningar av både Jeppe og Nille, sjå bilete. 

Ludvig Holberg 084

Ludvig Holberg 063

Ludvig Holberg 070

Ludvig Holberg 094