First Lego League

Gjengen i frå teknologi i praksis har nettopp starta arbeidet med årets oppdrag i kunnskaps- og teknologikonkurransen First Lego League. Årets tema er "Hydro Dynamics", altså vatn. Elevane skal forbetre måten menneske finn, transporterar, brukar eller kvittar seg med vatn på.  

På torsdag var Per Bøen på besøk for å lære elevane korleis det kommunale vass- og avløpssystemet er bygd opp. Takk for besøket:)

IMG 0187FIRST FLL HYDRO DYNAMICS17 Color