Referat frå foreldremøtet 8.trinn

8. trinn hadde foreldremøte tysdag den 2.09.14. med godt oppmøte. Referat frå møtet kan du no finne her.