Oppsummering av trinnets årsmøte 8. trinn

Tysdag 14.april hadde 8. trinnet sitt årsmøte. Vi starta kvelden med eit foredrag, for dei førestte,  av Per Ståle Husevåg om rus. Etter foredraget var det informasjon og underhaldning ved elevane. Dei avslutta denne økta med eit fengande Melodi Grand Prix potpurri, som vart framført med stort engasjement. Etter matøkta var det gruppediskusjonar rundt temaet "Kva kjenneteiknar eit godt skulemiljø". Det var mange gode diskusjonar og innspel frå frå elevar og foreldre. Desse innspela tar vi med oss vidare i arbeidet med å få til eit godt skulemiljø. Oppsumeringa av gruppediskusjonane finn du her. 

8.trinnet sitt årsmøte

Tysdag 14. april skal 8. trinnet ha sitt årsmøte. Først vil det bli informasjon om rus ved Per Ståle Husevåg for dei føresette. Deretter blir det informasjon og underhaldning ved elevane i mediateket, før vi avsluttar kvelden med mat og gruppediskusjonar om skulemiljøet. Vi vil også velje nye klassekontaktar. Programmet startar kl. 19.00. Vel møtt!

Matematikkdag på 8.trinn

På tysdag, 3 mars, har elevane på 8.trinn gjennomført Matematikkdag (1/2 dag). Dei fekk bryne seg på samanhengen mellom fibonacciatala, spele Battleship og jobbe med geometri. Ein kjekk dag både for elevar og lærarar!

 

IMG 3597IMG 3599

IMG 3612IMG 3607

I Ludvig Holbergs rike

8.klasse har jobba med Opplysningstida og Ludvig Holberg i denne perioden. Dei fekkk i oppgåve å dramatisere Jeppe på Bjerget eller Erasmus Montanus i samband med temaet. Den oppgåva gjennomførte dei med glans. Det vart vist fram mange gode tolkningar av både Jeppe og Nille, sjå bilete. 

Ludvig Holberg 084

Ludvig Holberg 063

Ludvig Holberg 070

Ludvig Holberg 094

Sosial dag i 8.klasse

8abc hadde «gute - og jentedag» torsdag 15.januar. Elevane vart delte inn i grupper på tvers av klassane, jentene for seg og gutane for seg. Alle var innom 3 ulike aktivitetar: bygging av bil, samtaler kring temaet mobbing/inkludering og «grenselaust».  I grenselaust fekk elevane utdelt ulike handikap og skulle hjelpe kvarandre gjennom ei løype ute. Dagen vart avslutta med felles billøp og logg i klassane. Det vart synt stort engasjement på dei forskjellege aktivitetane!

 

IMG 3471

 

IMG 3502

 

IMG 3478

 

IMG 3486

 

Geometri i 8B

Geometri er kjekt! Elevane i 8B var ivrige i arbeidet med den praktiske oppgåva som omhandla den geometriske figuren sirkelen. Dei fekk utdelt gråpapir, eitt par tusjar, ein taustump og eit metermål, og oppgåva var å lage ein sirkel med diameter 1 meter.

IMG 3456 IMG 3457 IMG 3458 IMG 3459 IMG 3460 IMG 3461IMG 3462 IMG 3463 IMG 3464 IMG 3465 IMG 3466 IMG 3469

Teikneserieverkstad

IMG 5628

I veke 2 og 3 har Eid ungdomsskule besøk av cartoonist Tore Strand Olsen i regi av Den kulturelle skulesekken. Han held teikneseriekurs for alle elevane på skulen. Denne veka har det vore  8. trinnet som har fått prøvd seg på å lage sine eigne teikneseriefigur. I tillegg har elevane funne på morosame historier som Tore Strand Olsen har teikna – det vart mange festlege teikningar! Ingen ting å seie på kreativiteten. Etterkvart vil dei ulike seriane bli å finne her.

Fleire bilete kjem om litt i fotoalbum, men her ser du 8a sitt produkt.

eid 8a

Juleverkstad på 8.trinn

Det nærmar seg juleferie og elevar og lærarar på 8. trinn gledar seg til julehelg! I dag, 17. desember, har vi kosa oss med juleverkstad. Elevane har vore på kjøkkenet og baka pepparkaker, dei har laga julestjerner og julekort på forminga og dei har vore på fysisk aktivitet i hallen. Dagen avslutta vi med felles samling i auditoriet, sjølvsagt med gløgg og julebakst på menyen.

 

IMG 0994

IMG 0995

 

IMG 1008

 

IMG 1012

 

IMG 0984

Jul i 8 klasse

På tysdag i veke 50 har elevane på 8 trinn pynta klasseromma sine til jul. Mange fekk vise fram sine kreative sider og klasseromma blei kjempefine! GOD JUL frå 8 klasse!

IMG 0941

IMG 0942

IMG 0951

IMG 0949