Informasjonsmøte om vidargåande skule måndag 14.11.2016

Rådgjevar på Eid ungdomsskule vil med dette invitere til informasjonsmøte om vidaregåande skule for føresette til elevar i 10.klasse.

Møtet blir måndag 14.november kl. 20:00. Stad for møtet er auditoriet på Eid ungdomsskule.

Sjå innkalling for nærmare info: Informasjonsmøte om vgs