Evaluering av hospiteringa - 9. trinn

Her finn de evalueringsskjemaet til hospiteringa som blei gjennomført på måndag og tysdag. Alle elevane på 9. trinn skal svare.

https://response.questback.com/strynkommune/hvf1coz2ci/

Lærar har passord.