Trinnets årsmøte 9.trinn

Vi inviterer med dette elevar og føresette til trinnet sitt årsmøte

torsdag 23.04.15 kl. 18.30 – 20.30.

Tillitselevar, foreldrekontaktar og kontaktlærarar har saman planlagt møtet.

Sakliste:

 • Fellesøkt i mediateket
  • Innlegg frå elevane sin kvardag ved skulen, og prosjekt vi har vore med på.
  • Kort innlegg frå rektor om rusundersøkinga på skulen.
 • Diskusjon i grupper m/ servering
  • Relasjon lærar – elev – heim ( Arbeidsrutiner, dialog o.l.)
  • Studieteknikk -> Overgangen til vidaregåande og utvikling av gode studieteknikkar gjennom ungdomsskulen.
  • Motivasjon

Då vi planla møtet vart vi samde  om at foreldre/føresette tek med eitt fat med mat, samt ei kanne kaffi. Det vil bli laga til eit langbord ved mat og helse sine undervisningsrom. Elevane må ha med seg drikke. Skulen held koppar, serviettar og fat.

Lærarar, tillitselevar og foreldrekontaktar på 9.trinn ønskjer alle velkomne!