Valfaget Sal & Scene

Klar til førestilling

Torsdag 2.november var siste dag med valfag i haust No blir det ein pause til etter jul før det blir nye rundar. Vi var så heldige at vi fekk lage barnehageframsyningar. Elevane hadde laga ulike eventyr, barnetv - inspirerte stykke som ungane kjende godt igjen i. Framsyninga vart tekne godt i mot av eit engasjert publikum og alle elevane hadde ei storvegs oppleving :-) Tusen takk til Gjerdane-, Golvsengane-, og Eid barnehage for at de tek så godt i mot oss! 

 

Tornerose komp

Publikum fekk vere med