Yrkesorientering 9. trinn

Onsdag 15. november hadde 9. trinn yrkesorientering. Elevane hadde i forkant av dagen valt seg ut fire yrke som dei vile høyre om. Temaet for dagen var mellom anna: 

  • Utdanning til yrket
    • Spesielle krav og fagkombinasjonar
    • Utdanningsvegar
    • Vidareutdanning
  • Moglegheiter til andre  typar yrke med slik utdanning
  • Arbeidsoppgåver / kva går jobben ut på
  • Personlege føresetnader for å gå inn i yrket

Elevane har  fått høyrt om: arkitekt, frisør, mekanikar, elektrikar, sjukepleiar, dyrlege, tømrar, barnehagelærar, psykolog, politi, gardbrukar og lærar. Det har vore ein interessant dag der elevane har lært mykje. Takk til alle som har stilt opp og gjort det mogleg for oss å gjennomføre opplegget :) 

 

KAriann til heimesida