9. trinnet sitt årsmøte

9. trinn skal ha årsmøtet sitt tysdag 24.04 kl. 19.00. Elevane skal få vise fram, og fortelje om,kva dei har arbeidd med dette året. I tillegg vil politiet snakke om maidagane. Dei føresette vil også få informasjon om læringsplattforma  It's learning. Elevane har fått med seg skiv heim om møtet, men du finn det også her.