Foreldremøte 9. trinn

Referatet frå foreldremøte 9. trinn hadde 29/8, finn de her