Foreldremøte 9. trinn

Det vert foreldremøte for 9. trinn 4/10 klokka 19.00. Møtet blir i auditoret ved skulen. Temaet for møtet er sjumilssteget, "Å vere god nok. Elevane har fått med seg informasjonskriv heim, men de finn det også herå vere god nok