Arbeidsplanar 9. trinn

Årsplanar 9. trinn

Foreldremøte 9ABC

Vi inviterer til foreldremøte for 9ABC tysdag 27. august kl. 18.30.

  • Felles samling i auditoriet med diverse informasjon og besøk av Evy Merete Myklebust frå BUP
  • Vi held fram klassevis

Elevane har fått med invitasjon heim, men du finn den også her.

VEL MØTT!