Referat frå foreldremøte 9. trinn

9. trinn hadde foreldremøte 27. august. Referat frå dette møtet finn du her