Juleavslutning på kjøkkenet

Tradisjonen tru har vi juleavslutning på kjøkkenet med 9. trinn før jul. Kontaktlærar blir invitert til avslutninga. Elevane dekkar fint festbord og serverer graut  og julekaker. Kakene, minst sju slag, vart laga i forrige veke. Maten smakte godt og det vart ei triveleg stund rundt matbordet. 

IMG 5882 800x600 IMG 5879 800x600

Øving til juleprogram

IMG 5865 komp

9. klasse er i full sving med øving til juleprogrammet. Torsdag 3.desember var trinnet ein heil dag i Valhall og øvde på fellesdans. Det vart ein travel, men kjekk dag. Instruktør Benedicte Sætre ga gode tilbakemeldingar til gjengen. I tida framover vil ein øve både på dans og anna program. Heldigvis er det litt tid igjen før den store framsyninga. Elevane vil vise programmet for resten av skulen på dagtid torsdag den 17.desember, og for familie og vener same dag kl. 18.30 i Operahuset. Det skal bli kjekt å sjå det ferdige resultatet :) 

IMG 5874 komp

Haustgildet - Arbeidslivsfag 9. trinn

Torsdag førre veke gjennomførte arbeidslivsfag på 9. trinn det årlege haustgildet. Vi hadde 15 gjestar til bords der vi serverte ein flott 3-retters middag. 

IMG 2244

IMG 2246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 2241

Natur, miljø og friluftsliv i arbeid

Natur miljø og friluftsliv komp

Valfaget Natur, miljø og friluftsliv har i løpet av to veker rydda stien opp mot Slitta. Elevane viste stort engasjement og pågangsmot, slik at stien blei kjempeflott. Eid ungdomsskule ynskjer deg ein god tur!

 

Foreldremøte 9. trinn

Onsdag 2.september kl. 19.00 skal 9. trinn ha foreldremøte i auditoriet. Elevane har fått med seg skriv heim om dette, men du finn også skrivet her på måndag :) Vel møtt!

Teltturen til 9. trinn

9.trinn var på telttur på Lotesetra frå onsdag 26.august  til torsdag 27.august. Vi vart køyrde inn til Lote for så å gå opp på setra med bagasjen, men heldigvis vart mesteparten av bagasjen køyrd opp med bil. Då vi gjekk opp hadde vi litt regn på turen, men seinare vart det fint, og til og med litt solskinn. Etter at leiren var etablert, gjekk elevane opp på Sendaren der dei kunne nyte utsikta over Eid og Hjelle. Seinare vart det grilling og matlaging på primus og stormkjøkken.

IMG 1990

I løpet av kvelden hadde vi to konkurransar som elevane engasjerte seg stort i. Den eine konkurransen gjekk ut på å vise fram det mest ryddige teltet, og den andre var å lage ein figur som skulle illustrere bursdagsbarna Helga eller Torleiv. Engasjementet og kreativiteten var stor!

IMG 2043teltvinnarane

IMG 2048

Figur Torleiv :) 

 

Om natta feira vi Helga og Torleiv som hadde bursdag den 27. med song og gåveutdeling. 

 

IMG 1977

 

Etter ei god natts søvn vakna vi til sol og fint vær. Vi vil takke grunneigarane for låne av setra - ein super plass. Glade og fornøgde er vi no tilbake på skulen etter ein strålande telttur. 

IMG 2104

 

 

IMG 2149

Telttur 9. trinn

 

9. trinn drar på teltturtil Lotesetra onsdag 26.august. Elevane møter på skulen til vanleg tid, bussane vil gå kl. 9.00. Alle elevane har fått med seg eit skriv heim om turen. Vi vil returnere frå Lote torsdag 27.august kl. 13.30. Forhåpentligvis får vi like fint vær som på fjelldagen. Då ser vi fram til ein fin tur med mange ulike aktivitetar. 

20150820 120545

Teknologileir

I sommar arrangerer Pro Opplæringskontorert teknologileir for ungdom i Sogn og Fjordane.

Leiren har utgangspunkt i faga frå Teknikk og Industriell Produksjon, men er tilpassa elevar frå ungdomsskulen og har fokus på å ha det kjekt med faga.

På leiren vil deltakarane mellom anna få prøve robotprogrammering, 3D-teikning og sveising.

Det blir i år to leirar: Veke 28 i Førde og veke 32 i Stryn – med program frå måndag til fredag(09.00-16.00)

Vi håper at leiren vil gi ungdommar eit betre innblikk i industrifaga, samtidig som fokuset er å ha det kjekt!

Vi hadde derfor satt stor pris på om skulen delar ut den vedlagde invitasjonen til elevane i ungdomsskulen!

For meir informasjon sjå: http://pro.sf.no/teknologileir/

Oppsummering årsmøtet 9. trinn

 

Torsdag 23.04 arrangerte foreldrekontaktene trinnets årsmøte i samarbeid med lærarane på 9.trinn.

Vi starta kvelden med at elevane fekk syne dei frammøtte ulike presentasjonar av arbeid, turar og prosjekt dei har gjennomført i dette skuleåret. Vi trur at foreldra fekk eit godt innblikk i kvardagen til elevane, og vil gi elevane mykje skryt for måten dei leverar på foran eit så stort publikum, imponerande!

Etter elevane kom rektor og Webjørn Moa frå politiet med litt info knytt til ANT undersøkinga på skulen og ungdomstida sine val som no ligg framføre våre kjære elevar. Det var ei lydhøyr forsamling som fekk eit fint innblikk i resultata frå spørjegranskinga, samt høyre politiet sitt positive inntrykk av dagens ungdom i bygda.

Deretter bar det ut til eit bugnande langbord med mat til ein kvar smak. Foreldra hadde bestemt at dei skulle stille med eit fat kvar, og dette skapte eit gilde som hotella kan vere misunnelege på :-) Elevar og foreldre tok så med seg mat, og gjekk til diskusjonsgruppene sine. Resultatet av desse diskusjonane kan de finne i linken under. Her vart det diskutert arbeidsvanar, motivasjon og framtida for våre kjære ungdomar.

Til slutt avslutta vi eit flott årsmøte ved at foreldra møttes klassevis og gjorde unda val av foreldrekontakter for skuleåret 2015-2016. Dette gjekk som ein nysmurd plenklipparmotor på våren, så då kunne alle traske nøygde heim.

Vi takkar for frammøtet og ser fram til vidare samarbeid :-)

Mvh Lærarane på 9-trinn

Oppsummering årsmøtet 9. trinn