Kontaktinformasjon - rådgjevar

Sveinung Alværn

Rådgjevar

tlf arbeid: 90 06 73 58

e-post: Sveinung.Alvern@eid.kommune.no

VGS - Informasjon om opplæringstilbod og søknad.

Opplæringstilbodet for skuleåret 2014–2015 er no klart
Hovudutvalet for opplæring har vedteke kva opplæringstilbod som skal lysast ut for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane neste skuleår. Vi har samla opplæringstilbodet og viktig informasjon knytt til dette i ein eigen brosjyre.

Søknadsfristen for ordinær søknad til opplæring i skule og bedrift er 1. mars. Søknadar om spesialundervisning har frist 1. februar.
 
Lenke til brosjyra finn du og i rådgjevarmenyen til venstre.