Kontaktinformasjon - rådgjevar

Sveinung Alværn

Rådgjevar

tlf arbeid: 90 06 73 58

e-post: Sveinung.Alvern@eid.kommune.no

Kystleir for 10. klassingar - HASTAR

Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, OKFH,  vil også i år tilby 10.klassingane i Sogn og Fjordane  jente og guteleir.

Leirane vert skipa til i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Måløy vidaregåande skule og opplæringsfartøyet  «Skulebas».

Leirane i år er lagt til veke 38 for jentene  og 43 for gutane – 12 i kvar gruppe.

Tema er som tidlegare år: «Ungdom møter kystnæringane»  der vi vil vise dei kva arbeidsplassar vi har i fylket innan fiskeri og havbruk og andre maritime

NB - SØKNADSFRIST 1. SEPTEMBER.

Du finn all informasjon du treng her

Kontkat Peder om det er noko de lurer på. Lukke til med søknaden!