Foreldremøte rådgjevar

Informasjonsmøte om vidaregåande skule.

Rådgjevar på Eid ungdomsskule vil med dette invitere til informasjonsmøte om vidaregåande skule.

Møtet blir onsdag 19.november kl. 20:00. Stad for møtet er auditoriet på Eid ungdomsskule.

Tema på møtet er:

  • Strukturen i vidaregåande skule.
  • Rådgjevar si rolle i søknadsprosessen.
  • Korleis skal elevane søkje?
  • Bruk av MinID.

Eid vidaregåande skule vil kome på møtet og ha ei kort innføring i den nye strukturen i vidaregåande skule.

Vel møtt !!

Alle elevane på 10. trinn har fått skriv om dette. Skrivet kan du lese her.

peder