Skulehelsetenesta ved EUS

Skuleåret 2018/2019 har helsesjukepleiar trefftid kvar måndag og onsdag. Ta kontakt med Laila i ekspedisjonen dersom du ynskjer å gjere timeavtale utanom dette. 

Helsestasjonen i Eid inviterar ungdom mellom 13-20 år til å bruke dette gratis tilbodet. :-)