Skulehelsetenesta ved EUS

Skuleåret 2019/2020 har helsesjukepleiar trefftid kvar måndag kl. 09.00-14.00 og torsdag kl. 10.30-14.30. 

Er døra åpen, stig inn. Er døra igjen, bank på. :-)

Ta kontakt med Laila i ekspedisjonen dersom du ynskjer å gjere timeavtale utanom dette.  

Helsestasjonen i Eid inviterar ungdom mellom 13-20 år til å bruke dette gratis tilbodet. :-)